Reis door fantasywerelden #3: Midkemia

2
2436

Na kaarten te hebben bekeken van Osten Ard en Siala gaan we nu eens een wat bekendere wereld verkennen. In 1982 bracht Raymond E. Feist zijn eerste boek uit, geïnspireerd door de wereld en verhalen die hij samen met zijn Dungeons & Dragons groep verzon. Het werd een groot succes en was de start van een boekenreeks die pas in 2013 eindigde met Het Einde van de Magiër (lees onze recensie). De reeks bevat maar liefst 30 boeken en drie korte verhalen, verdeeld over negen verschillende series. Al snel werd de wereldkaart steeds meer uitgebreid en worden er andere werelden (zoals Kelewan) en zelfs andere dimensies bezocht. Wellicht dat dit keer het artikel daarom wat uitgebreider wordt dan de vorige keren. De informatie komt zowel uit mijn eigen geheugen en leeservaring als het leuke boekje De Wereld van de Magiër. De kaarten komen ook uit datzelfde boekje, behalve de kaart van Triaga, die ik van de uitgever (Luitingh) heb mogen ontvangen.

Laten we eerst even kijken naar Midkemia, waar het grootste deel van de personages vandaan komen en waar het verhaal zich vaak ook afspeelt. In deze wereld wonen voornamelijk mensen, maar ook andere rassen zoals elfen, dwergen en gnomen komen er voor. Het leuke aan deze wereld is dat het cultureel, politiek en klimatologisch zeer divers is. Midkemia is verdeeld in drie grote contintenten: Triagia, Novindus en Winet.

Triagia

Het belangrijkste contintent van Midkemia, en waar het allergrootste deel van het verhaal zich afspeelt, heet Triagia. De grootste mogendheden in dit gebied zijn Het Koninkrijk, Het Keizerrijk Groot Kesh en de Oostelijke Koninkrijken. Op al deze gebieden is een groot deel van de culturen en regio’s van onze eigen wereld geprojecteerd. Het oostelijk deel van Het Koninkrijk zijn gebaseerd op Frankrijk in de zeventiende eeuw, terwijl het westelijke deel meer weg heeft van Engeland in dezelfde tijd. Maar er zijn nog meer culturen te ontdekken: Rodez heeft vele Spaanse invloeden, Zwartheide is meer Duits, de Woestijn van Jal-Pur is Arabisch, Isalan is Chinees, de Brijaners zijn in essentie noorderlingen (Vikingen) en De Hadati zijn een kruising tussen Schotten en Apaches. Zo heeft elke natie een heel eigen karakter.

Maar er wonen niet alleen mensen op Triagia! Er leven verschillende elvensoorten op Triagia, waarbij hun grootste enclave in Elvandar is. Dit is de hoofdplaats van de Eledhel (lichtelfen), maar ook de Glemredhel en Ocedhel verhuisden er gedurende de boekserie heen. De Moredhel, oftewel zwarte elven die het niet zo best voor hebben met de mensen en hun soortgenoten, wonen in het Noordland en het Groene Hart. Daarnaast leven er nog dwergen, namelijk in de Stenenberg en de Grijze Torens.

Novindus

Het tweede contintent van Midkemia is Novindus, dat voor het eerst wordt bezocht in Boekanier des Konings. Daarna is het de serie Boeken van de Slangenoorlog die zich grotendeels op het continent afspelen. Het is enigszins vergelijkbaar met historisch India qua cultuur, politieke inrichting met een verscheidenheid aan stadstaten en klimaat. De Panthatiërs (slangenmensen gemaakt door de Valheru Alma-Lodaka) zijn de aanstichter in het conflict dat leidt tot de Slangenoorlogen, maar op dit continent komen ook de tijgermensen voor, gemaakt door de Valherua Dreeken-Korin. Zij beschermen hun woongebied buitengewoon fanatiek, wat een van de redenen is waarom er zo weinig over ze bekend is. Verder leefde er nog een elfenvolk op Novindus, de Ocedhel. Na de ontdekking door Puc verhuisden ze naar Elvandar.

Wiñet

Van Wiñet heb ik helaas geen Nederlandstalige kaart gevonden, maar mocht je het geografisch eens willen zien, kun je hier een kijkje nemen. Het is een klein contintent, vooral bekend doordat Puc na de gebeurtenissen van de slangenoorlog de gehavende (maar nog steeds zeer gevaarlijke) groep Saaurs daarheen verplaatste met zijn magie. Het wordt gesplitst door een reusachtig grote klif. In het lager gelegen deel leven betrekkelijk ‘gewone’ mensen. Het hoger gelegen gedeelte, dat Ethel-Duath heet, bestaat uit een uitgestrekte grasvlakte. Hier werden de Saaurs heen getransporteerd.

Bonus: Kelewan

Omdat ik geen echte kaart van Wiñet heb kunnen vinden toch maar even een bonuskaart om het goed te maken, namelijk dat van een andere belangrijke wereld in de (voornamelijk eerste) boeken van de serie: Kelewan. Al in het eerste boek, Magiër, brengt hoofdpersoon Puc er jaren door, maar het is me vooral bijgebleven omdat een van mijn favoriete trilogieën zich hier afspeelt: De Keizerrijk-trilogie die Feist samen met Jeanny Wurtz schreef.

Kelewan telt ook drie continenten, zoals je op de kaart kunt zien. In het noorden ligt  het Keizerrijk Tsuranuanni, waar de Tsurani vandaan komen. In datzelfde continent wonen op de toendra’s in het hoge noorden de Thun: een gewelddadig, nomadisch volkje met een onderlichaam als dat van een eland, een bovenlichaam van een mens en een aapachtig gezicht. En ook de insectachtige Cho-Ja bevinden zich op dit continent. Oostelijk daarvan ligt, gescheiden door een smalle doorvaart (de Passage van Xula) ligt Thuril, zuidelijker ligt Tsubar.

2 REACTIES

Geef een reactie