Van Holkema & Warendorf

Imprint van Unieboek | Het Spectrum.

Van Holkema & Warendorf behoort tot de oudste uitgeverijen van dit bedrijf. In mei 1891 schreef S. Warendorf: ‘

Hiermee heb ik de eer U te berichten dat de uitgeverszaak, gedreven door wijlen den Heer Tj. van Holkema, vereenigd met mijn firma, door mij in associatie met Mevrouw de Wed. Van Holkema, zal worden voortgezet onder de firma Van Holkema & Warendorf. Het kantoor is vanaf 1 juni gevestigd: Singel, bij het Sophiaplein 542. De nieuwe firma in Uw welwillendheid,

Aanbevelend, verblijf ik,

S.Warendorf Jr.’

Onder het imprint Van Holkema & Warendorf verschijnen kinder- en jeugdboeken, fictie en non-fictieboeken.


Boeken van deze uitgeverij:
 

Opmerking

Geef een reactie