De rode ster Calamity hangt nog steeds als een boos oog in de lucht. De Wrekers hebben Babilar inmiddels achter zich gelaten en hebben veel te lijden gehad. Hun groep is uitgedund en hun voorraden zijn bijna uitgeput. Een deel van hun vrienden is omgekomen en hun grootste angst lijkt waarheid te zijn geworden: Prof heeft zich overgegeven aan het duister. David is vastbesloten Prof te redden, maar de andere groepsleden denken dat Profs dood de enige oplossing is voor zijn tirannie. Hoe dan ook, de reis voert naar Ildithia, het voormalige Atlanta, een stad die geheel van zout is gemaakt en zich voortbeweegt door aan de achter kant af te brokkelen en aan de voorkant weer op te bouwen.