De rode ster Calamity hangt nog steeds als een boos oog in de lucht. De Wrekers hebben Babilar inmiddels achter zich gelaten en hebben veel te lijden gehad. Hun groep is uitgedund en hun voorraden zijn bijna uitgeput. Een deel van hun vrienden is omgekomen en hun grootste angst lijkt waarheid te zijn geworden: Prof heeft zich overgegeven aan het duister. David is vastbesloten Prof te redden, maar de andere groepsleden denken dat Profs dood de enige oplossing is voor zijn tirannie. Hoe dan ook, de reis voert naar Ildithia, het voormalige Atlanta, een stad die geheel van zout is gemaakt en zich voortbeweegt door aan de achter kant af te brokkelen en aan de voorkant weer op te bouwen.


Tien jaar geleden verscheen het mysterieuze hemellichaam Calamity aan de hemel. Tegenwoordig ziet hij eruit als een rode ster, maar zijn impact is gigantisch. Sinds zijn komst ontwikkelden verscheidene mensen superkrachten die ze boosaardig maakten. Deze Epics onderwerpen de bevolking en niemand biedt tegenstand, behalve de Wrekers. In Staalhart lazen we hoe David zich aansloot bij deze georganiseerde bende en samen met hen de wrede Staalhart uitschakelde, waardoor Newcago weer een vrije stad werd. Nu lijkt een andere Epic, Regalia, hun aandacht te willen trekken en reist David samen met Prof en Tia naar Babylar, de stad die ooit bekend stond als New York…