In het koninkrijk Carolia begint de spanning op de lopen. Valdis, de nieuwe leider van de aanhangers van Cataris, wordt met de dag machtiger en trekt ook steeds meer volgers aan. Valdis is nu zelfs in het Furkawoud binnengedrongen, waarbij op Tania na alle druïden zijn gedood. Op deze manier heeft hij een monopolie gekregen op dit magische hout waar alle priesters hun krachten door kanaliseren. Al snel sluit hij een verbond met de cultus van Vorg, die deze kans graag aangrijpt om meer macht te vergaren. De nieuwe koning Egon en zijn vrouw Armana, hogepriesteres van Viguru, zullen alles op alles moeten zetten om het tij nog te keren. Natuurlijk krijgen ze daarbij de hulp van Marak Viervinger, inmiddels aangesteld tot Rechter voor zijn orde van Ava. Hij gaat met Tania op pad om een antwoord te vinden op de macht van Valdis. Maar zullen zij op tijd zijn?