Tot nu toe zat er eigenlijk maar weinig fantasy in de serie Seekers. De dieren in het verhaal praten weliswaar met elkaar, maar behalve de bijzondere beer Ujurak en af en toe een gedroomde (of ingebeelde?) boodschap van de geesten stond eerder de strijd tussen natuur en menselijke industrie centraal. Nu zijn Toklo, Lusa, Ujurak en Kallik bijna aan het einde van hun tocht aangekomen, en ligt Geesten in de sterren in de boekwinkel. Dat klinkt veelbelovend: krijgen we in het slotdeel dan toch nog wat meer fantasy?