Storm: Oorlogsmagiërs – Deel 10

2
222

We gaan weer verder met ons gezamenlijke wekelijkse leesclub waarbij jullie ook eigen input kunnen geven. Auteur Jeroen Cornelis is druk bezig met het schrijven van zijn manuscript en wil daarbij al in een vroege fase lezers betrekken in het schrijfproces. In het interview met Jeroen kun je iets meer lezen wat hij met al die input doet. Vorige weken plaatsten we al de proloogdeel 1deel 2deel 3deel 4deel 5deel 6deel 7, deel 8 en deel 9. Deze week alweer het tiende deel.

– Hoofdstuk 4 vervolgd –

Ze werd wakker vóór de bel. De diepe dreun die geen vragen stelde, of een verzoek indiende. De dreun was simpelweg een herinnering van de plicht. Yaela had diverse plichten ondervonden in haar korte onstuimige leventje, maar deze plicht aanvaarde ze. Niet vanaf het begin, hoor. Ze was gebroken aangespoeld, wild en ontembaar. Half haai, half wolf, half baken. Ze had gehapt, gegromd en gescholden, maar de harde handen die haar uit het water hadden gevist waren onvermoeibaar strikt, doch vriendelijk. Yaela was aangespoeld bij een kleine tempel van de Rode Orde. Uiteraard kende ze de verhalen van de Orde die hun leven wijden aan het vernietigen van alles wat met magie te maken had. Maar zoals ze vaker had ervaren waren verhalen, niet meer dan opgedirkte madammen die zich anders voordeden dan dat ze waren. De Tempel waar ze gehuisvest was bestond uit vier leden. Vier geheelonthouders op leeftijd, die de resterende dagen spendeerden aan het onderhoud van de tempel. Het perfectioneren van meditatie, krijgskunst en het lezen over alles wat met magie te maken had. En laten dat nu net zaken zijn die Yaela allemaal kon gebruiken.

De man die haar uit het water gevist had, heette Tergen. Een naam die als het ware ‘plaag’ betekende, volledig het tegenovergestelde van het karakter dat de man sierde. Open, zorgzaam, sterk en koppig als een ezel. Dat waren ze overigens allemaal; koppig. Dat kon ook niet anders, als je je hele leven wijdde aan het opsporen en uitroeien van alles wat met magie te maken had. Berus was de oudste van het stel, tweeënzeventig jaar oud. Een huid als schuurpapier en meer haar in zijn wenkbrauwen, dan op zijn hoofd. Taai als leer en sterk als een gorilla.

Franciscus was de stilste van de broeders.. Lang, dun en ergens achterin de veertig. De man was altijd bezig met mediteren, of hij sliep gewoon veel in de zittende houding, Yaela wist het niet. Stijn was de jongste van de Orde, ergens in de twintig vermoedde ze. Een ware krijger, al was hij klein en gedrongen. Hetgeen hij te kort kwam in lengte, compenseerde hij ruimschoots in de beoefening van de krijgskunst. Deze broeders waren niet moordende fanatiekelingen, maar rustige broeders die in hun levenservaring meer hadden geleerd dan enkel uit geschriften.

De Rode Orde was ooit voortgevloeid uit een vertakking van de Orde van de Ene. Broeders die hun leven wijdde aan de verspreiding van het woord en geschrift van de Ene God die alles geschapen had. Maar zoals vaker bleek, dat waar een verzameling van geloof huishield, daar altijd een aftakking van fanatiekeling uit leek te ontspringen. De fanaten die behalve de wetteksten van de Ene predikten, gingen verder. Ze zwoeren alles behalve de Ene af. De Lage Goden, de Volkeren en hun geschiedenis, maar voornamelijk magie. Van afzweren, kwam najagen en van najagen de straffen tot de dood. Ooit ontstaan uit toewijding voor de scheppingen door de Ene, nu als strijders tegen alles behalve de Ene.

De Rode Orde had tempels over het gehele continent, maar alleen de grootste tempels waren actief. De kleinere tempels werden vaak nog wel onderhouden, maar het onderwijzen en trainen gebeurde in tempels, zo groot als kleine dorpen. De tempel in Wachthoek waar Yaela was gestrand was middelgroot, maar verlaten door de jeugdige broeders die op kruistochten waren en elders hun toewijding perfectioneerden. Het geluk dat ze deze enigszins verlaten tempel had getroffen, was wellicht haar redding geweest.

Yaela schrok van de dreun. De tempelbel deed haar opschrikken uit haar mijmering en geautomatiseerd als een paleiswachter begon ze haar ochtendritueel. Ze stond op, trok haar nachthemd uit en waste zich vanuit een koperen kom. Ze pakte poeder, mengde het met overgebleven water en maakte er schuim van. Met mes en wedsteen scherpte ze het scheervlak waarna ze de stoppels van haar hoofd sneed. Haar kaal geschoren hoofd voelde al vertrouwd. Meer vertrouwd dan haar volwassen geworden lichaam met rondingen die ze moest verhullen voor de Orde. Want de ordeleden waren misschien wel wat verouderd en versoepeld, hun gebruiken niet. Tergen wist dat ze een meisje was, hij had haar immers uit het water gered. Toch leek hij het vergeten, want als meisjes enig voordeel zouden ondervinden in een opleiding zoals deze, dan kreeg zij het zeker niet. Toch twijfelde ze soms of haar overige broeders haar doorhadden, als ze iets langer leken te kijken naar haar lichaam wanneer ze uitputtende oefeningen verrichtte. Het hinderde niet, zolang zij het spel speelde dat de vier broeders bedacht hadden, had ze het goed.

Yaela was ondanks haar kale hoofd een prachtige verschijning. De zon had haar nog bruiner gekleurd dan ze al was en de training van de Orde had haar lijf krachtig gemaakt. Ze was niet langer pezig en uitgehongerd, maar in balans. Ze waste zich onder haar armen, tussen haar benen en voelde onbewust delen die haar medeleden misten. Ze wikkelde een katoenen doek, tot lint gemaakt, om haar borsten zodat haar vrouwelijkheid zacht maar ferm tegen haar buik werd gedrukt. Yaela trok de Orde kleding aan. Een luchtige habijt; een lang tuniek en waarover een scapulier werd gedragen in de bloedrode kleuren van de orde. In de weerspiegeling van de waskom zag ze een jongen staan. Een licht gespierde, zongebruinde knul met ietwat vrouwelijke trekken in het gezicht. Een jongen die hier Yael heette. Ontstaan toen ze haar meisjesnaam bazelde na haar redding. Tergen had het opgevat als Yael en besloten dat die naam best als jongensnaam door kon, ook al had ze hem later verbeterd..Er klonk geklop op haar kamerdeur. “Yael, het is tijd.”

“Ik kom, Sensei.” Wat meester betekende. ” Ze was klaar voor haar ochtendtraining in de Orde vechtkunsten.

– Hoofdstuk 5: Storm –

Als alles wat geschreven staat  ‘echt’ is
verscheur dan beschreven schrift en vecht
herdruk deze bedrukte woorden ongewis
want enkel vredestrijders strijden oprecht

- 3e vers, “Zij Die Strijden” door Jon Secretum -

Een volwassen zeearend zweefde op de hete luchtstromen. Ze had een nest kuikens te voeden en was op jacht. Met enkele slagen van haar machtige vleugels maakte ze voldoende snelheid om daarna zonder kracht in cirkels te vliegen, zwevend en deinend over de zachte streken van het luchtledige. Glijdend over banen van de wind, geconcentreerd maar vrij, net zo lang tot ze haar prooi vond. Een diamanten glinstering spatte net boven de zeespiegel uit en de roofvogel dook. Ze voelde de wind langs zich heen scheren terwijl ze haar vleugels tegen haar lijf drukte. Een vrije val van wel driehonderd meter, maar haar hartslag steeg minimaal. Ze naderde haar prooi, een seconde voor inslag sloot ze haar ogen om zich te beschermen en kantelde haar achterlijf naar voren zodat haar klauwen de spartelende vis zouden grijpen. Met een schok klapte haar vleugels open als een valscherm en haar nagels boorden zich door de stevige schubben. Een tevreden schreeuw van een zeearend wekte hem uit een droomloze slaap. Hij kreunde. Zijn wimpers leken versmolten met elkaar en zijn oogleden opende traag. Direct bedekte hij zijn ogen voor het felle zonlicht en voelde hoe zwaar en loom zijn armen waren. Een steek van hoofdpijn deed hem ineenkrimpen. Voorzichtig keek hij nogmaals door de flinterdunne luiken van zijn oogleden, maar sloot ze tevergeefs. “Hallo?” Zijn keel was kurkdroog en zijn stem kraakte. “Is daar iemand?” Het geluid van zijn stem weerspiegelde hoe hij zich voelde; een kater van het ergste soort. De kloppende hoofdpijn dreunde een waarschuwend ritme dat smeekte om herstel. Hij voelde het, maar negeerde de tekenen van zijn lichaam. Hij lag in een kamer. Niet in de vestekeuken, niet zijn eigen zolder. Het kasteel? De herfstzon scheen mild, maar voor hem was het foltering. Met zijn blik op wazig stapte hij uit het bed. Als een slappe lappenpop zakte hij in elkaar en viel met zijn hoofd tegen de poten van een bureau. “Wat is er met me?!” De retorische vraag bleef onbeantwoord en hij accepteerde het herstel dat hij nodig had. Onhandig als een invalide hees hij zich het bed in in en trok de dekens over zijn ogen. Hij voelde de stoppels aan zijn kin. “Drie of vier dagen?” De slaap beantwoordde zijn vraag niet, maar gunde hem rust. Tien uur later werd hij wakker. Een geluid. Een piepende deur die voorzichtig openging. Zijn blik was nog wazig, maar het schijnsel van de maan was mild. “Wie is daar?” Zijn stem leek wat meer vertrouwd. “Ssst…” Een vrouwenstem. De deur sloot en iemand schuifelde op pantoffels naar zijn bed. “Myra?” Hij kon het niet zien, maar haar parfum was onmiskenbaar. “Ja, jagersjongen. Stil maar, ik heb alles gehoord en… Ik wil je bedanken.” “Waarvoor?” Storm miste iets, of liever gezegd een dagdeel. “Je hebt Aaron gered. En…“ ze huiverde. “En misschien zie ik je hierna nooit meer, dus… Daarom ben ik hier.” Hij wilde om uitleg vragen. Waarom zou hij haar hierna niet meer zien. Waar na? Maar zijn deken werd opgetild en hij zag in het schemer hoe Myra haar nachtjapon van haar lichaam liet glijden. Even zag hij hoe ze naakt voor hem stond, met de deken in haar ene hand en een vinger op haar lippen om hem tot stilte te manen. Maar hij was al stil. Hij kon alleen maar kijken. Kijken naar haar prachtige borsten, die stevig overeind stonden met harde tepels van de kou, of de spanning. Hij wist het niet zeker. Hij zag kippenvel over haar huid kruipen, tot over haar billen. Goden, wat een billen. Hij verwonderde zich over het gespierde achterste van de Hertogs dochter, tot ze bij hem onder de dekens gleed. Haar lichaam voelde koud en hij huiverde. Zij zuchtte van de warmte van zijn lichaam en trok een been over zijn lijf. “Vannacht ben je van mij.” fluisterde ze hees in zijn oor. Dat was het teken. Het teken dat hij zijn handen niet meer bibberend naast zijn lichaam moest houden, maar dat ze haar mochten omhelzen en dat deed hij. Hij omhelsde haar met zijn ene arm, terwijl zijn andere hand op ontdekkingstocht ging over haar rug. Van boven maakte hij met zijn vingertoppen kronkelende riviertjes naar beneden tot hij haar billen voelde en er zachtjes in kneep. Ze giechelde terwijl ze iets opveerde. “Jagersjongen, wat doet u?” “Mijn prooi keuren, vrouwe.” En hij kneep haar nogmaals plagerig. “En? Goedgekeurd?” Hij kuste haar als antwoord. Langzaam, maar vurig en hij voelde hoe zij haar mond opende en hun tongen zich verstrengelden in een erotische worsteling. Zij kroop boven op hem, hijgend. Terwijl hij met zijn handen haar billen vasthielden en hij haar verder op hem trok. Hij voelde hoe ze zijn ondergoed van hem aftrok en hoe zijn lid tegen haar warme onderbuik aandrukte. Een hele andere hitte ontluikte in hem, even vurig maar passievol en vol van lust. Met zijn linkerhand masseerde hij haar borsten en haar keiharde tepels. Om en om, terwijl hij met zijn andere hand zijn lid dichterbij haar lippen tussen haar benen bracht. Ze kreunde toen hij langs haar gevoeligste deel streek en hij heeg. Langzaam gleed hij bij haar naar binnen. Hij kreunde op zijn beurt, toen hij de oase van warmte voelde die ze deze nacht speciaal voor hem had bewaard tussen haar dijen. Goden, hij wilde dit gevoel nooit meer kwijt. De vrijpartij leek uren te duren, het langzame ritme en de vlammende kussen. De kreunen, zuchten en de parfum die hem gek maakten. Maar schijn bedriegt en ook al leek het uren, de minuten waren op een enkele jongemannen hand te tellen. Hij duwde zich nog een paar maal iets dieper in haar, terwijl zij voelde hoe hij in haar kwam. Hij sidderde en kreunde terwijl ze breeduit glimlachte en liefdevol zijn oogleden kuste. Hij voelde hoe ze van hem afgleed en de hitte van hun beide lichamen met haar meenam. “Dag jagersjongen.” zei ze terwijl ze de deur achter zich dichttrok. Storm kon alleen maar glimlachen en zuchten, van oor tot oor met een ademhaling van een euforisch sportman. Een paar uur later werd hij gedesoriënteerd wakker. Dit was helemaal zijn bed niet en zijn kamer al helemaal niet. Hij droeg schoon, linnen ondergoed en ondanks de vurige nacht die hij in bed had doorgebracht rook hij fris alsof hij enkele uren geleden nog gebaad had. Storm keek de kamer rond. Het was een kleine kamer van zo een tien vierkante voet. Aan de wanden hing rood tapijt tot aan het midden van de muren en de bovenste helft was wit goud gestreept. Hij was in het kasteel? Myra had die hint al lichtelijk meegegeven, maar het zien was pas geloven. Waarom was hij in het kasteel. Zijn handen tintelden alsof ze sliepen en hij hief zijn arm op en bekeek zijn handpalm. In een seconde flitsten er beelden door zijn hoofd. Geen beelden van gedeelde lusten, maar enkel gepijnigde lasten. De drie bandieten, de koerier van Rhoden, de moord, de beer, het vuur uit zijn handen. De moorden. Hij was een moordenaar… Storm braakte, kort en heftig, maar zijn maaginhoud was leeg. De bittere gal bracht hem bij zijn positieven en hij veegde met de palm van zijn hand zijn mond schoon. Storm hoorde voetstappen en stemmen in de hal dichterbij komen. Myra? Nee, die zei iets over elkaar niet meer zien. Vlug pakte hij een laken, wreef het braaksel van de houten vloer en stapte terug in bed. Hij sloeg de lakens over zich heen en hield zich slapende. De deur ging zachtjes open en de stemmen zwegen. “Hij slaapt nog,” hoorde hij de raadsheer van de Hertog zeggen. “Laat me hem even bekijken, hij ligt hier al drie dagen” het was Karvan. Drie dagen? Lag hij al drie dagen in bed? Vlug draaide hij zich om en keek in het bezorgde gezicht van zijn pleegvader. Een woordenwaterval spoelde zijn mond uit.“Karvan, het spijt me. Ik deed het niet expres, ik kon er niets aan doen. Het waren moordenaars en ze hebben een koerier van de Hertog vermoord en ik…” Karvan onderbrak hem met een sussend gesis. “Rustig maar jongen, we hebben alles tot in de details gehoord van Aaron.” “Hoe is het met hem?” vroeg Storm oprecht bezorgd. “Het gaat goed met hem, hij heeft jou op zijn paard getild en terwijl hij jou vasthield de hele tocht in galop hier naartoe gebracht zonder oponthoud. De ruin hebben we moeten afmaken, maar met Aaron gaat het goed.” Storm liet een zucht van verlichting ontsnappen. Mentoor stapte de kamer binnen en besloot er geen doekjes om te winden. “Storm, er is iets wat je moet weten” Karvan schraapte zijn keel. “Hij moet het weten, Karvan.” Zijn pleegvader knikte. “Je was stervende toen je hier aankwam. De grote hoeveelheid energie die jij hebt verbruikt door te doen wat je hebt gedaan is je bijna fataal geworden.” Het leek niet helemaal tot hem door te dringen. “Energie, waar heeft hij het over?” Hij slikte nog eens goed. “Was het magie? Mentoor leek ernstig. “Daar lijkt het wel op, jongen.” Karvan onderbrak hem. “Wees niet bang, hier hoef je niets te vrezen. Wij weten dat je geen duister kind bent. Of je een magiër bent… dat weten ze niet.” “Ik begrijp dat je hem gerust wilt stellen, Karvan. Maar hij zal hier niet veilig blijven.” Mentoor was altijd goed voor hem geweest. En eerlijk. Daar maakte hij nu geen uitzondering op. “Wat Mentoor bedoeld, Storm, is dat je dit voor jezelf moet houden. Als we alleen het verhaal uit de mond van Aaron moesten geloven, dan zou niemand dat geloven. Maar de persoonlijk aangestelde wacht van de Hertog heeft de lijken gevonden. De mannen die jij…” hij haperde even. “gedood hebt, die hadden allemaal dezelfde verschrikkelijke brandwonden, waarbij één een dichtgeschroeid gat dwars door het lichaam, alsof er een brandend voorwerp doorheen werd gestoken” Storm zijn maag draaide om. “Dat is de reden dat we helaas alles wel moeten geloven.” Storm liet zich uit het bed vallen braakte op de vloer. De beelden die hij verdrongen had kwamen terug. ”Rustig maar, jongen. We vinden hier wel een oplossing voor.“ De deur ging open en er werd een schone doek en een teil met water gebracht om hem op te frissen. “Wat gaat er met me gebeuren?” Hij durfde zelf niet na te denken over het antwoord. “Als je inderdaad een magiër bent, Storm. Dan kun je niet eeuwig blijven.” De hand die Karvan bemoedigend op zijn arm legde, bood weinig troost. Mentoor nam het gesprek over toen hij een lichte traan op zag komen bij de meester kok. “Een heksenmeester of een magiër, noem het hoe je wilt, die worden gevreesd, Storm. Jouw leven, zoals je het hier gewend bent, dat houdt op” Het kwam niet eens als verrassing. “Wat de raadgever bedoeld, Storm” Karvan keek Mentoor even vernietigend aan, “Is dat magiërs en magie alleen in verhalen naar voren komen. En iedereen die men verdenkt van duistere praktijken eindigt op de brandstapel, dat weet je.” Hij knikte. Natuurlijk wist hij dat. Karvan zag de verslagenheid in zijn ogen. “Rustig maar jongen, jij zal nooit op de brandstapel eindigen. Je hebt tenslotte het leven van Aaron gered. De Hertog is je eeuwig dankbaar, maar je moet begrijpen dat zijn dankbaarheid grenzen kent en er consequenties zijn aan jouw… magie. Tenminste, zo moeten we het maar noemen.”

”Ik kan het nog steeds niet geloven.” zei Storm mee tegen zichzelf dan iemand anders. De raadsheer ging op de bedrand zitten. “Aan de ene kant wil de Hertog je benoemen tot Jonkheer, dit om je ridderlijke daden te belonen. Maar aan de andere kant zullen mensen gaan vragen waarom hij jou van weeskind naar Jonkheer promoveert. Omdat de wacht de lijken heeft gezien, lijkt het hem erg onwaarschijnlijk dat niemand gaat praten. Misschien zal het niet direct de ronde gaan, maar als een wacht het vertelt aan zijn vrouw en de vrouw vertelt het op haar beurt aan een goede vriendin dan is het balletje al rond.” Storm knikte. Hij begreep het wel, zoiets zou nooit geheim kunnen blijven en uiteindelijk zouden mensen hem wantrouwen en verafschuwen tot erger. “Betekent dit dat ik Rhoden moet verlaten?” Diep in zijn hart wist hij het antwoord wel, maar op de één manier wilde hij het iemand anders horen zeggen. “Wat ik je nu ga vertellen Storm, is uiterst geheim. Deze informatie bewaar je in het binnenste van je ziel. Een ieder die je het vertelt zal later een gevaar voor jezelf vormen.” Storm knikte gespannen. Mentoor keek om zich heen alsof hij zich wilde verzekeren dat iedereen in de ruimte te vertrouwen was. “Ik ken een magiër. Deze man is de tachtig gepasseerd en gebruikt zelden of nooit zijn kunsten. Dat is de enige reden, jongen. Dat deze man ook zo oud is geworden.” Hij begreep wel wat de raadsheer zei.

Als hij ooit tachtig wilde worden kon hij niet nog een uitbarsting van geweld en magie los laten. “Ik wil dat je hem gaat opzoeken, Storm. Ik denk dat hij je kan helpen je krachten te beheersen zodat niet jij of een ander omkomt door onwetendheid.” Storm zijn hoofd leek bijna over te koken van informatie, vragen en van alle beelden die voorbij flitsten. Er bestonden magiërs! Dat was geen fictie, maar feit. Mentoor had het gezegd. Hij was een magiër. Hij moest weg. Alle moeheid leek ineens verdwenen en maakte plaats voor een brandende nieuwsgierigheid. Een andere magiër? Kon hij zichzelf wel magiër noemen? Wat kon hij leren en bereiken met zijn gave? Gave? Was het wel een gift, of meer een vloek? Hij kon zijn gedachten niet meer onder controle houden en Karvan zag het. Hij klopte Storm bemoedigend op zijn schouder. “Vertrouw Mentoor, dat doe ik ook, jongen.“ Hij knikte naar de oude Raadsheer opdat hij zijn gesprek zou kunnen vervolgen. “Deze magiër woont in Andor, de stad van de koning.”

De grote handelsstad in het noorden van het land was niets vergeleken met het dorpje waar hij zijn gehele leven had doorgebracht. En de gedachte om de koningsstad te zien maakte deed hem zijn leed wat verzachten. “Het is een grote stad, Storm. Wel tien maal zo groot als Rhoden. Koning Ingmar, heer van verenigd koninkrijk, huis van de Leeuw leeft in zijn paleis in het midden van de stad. Zijn voorvaderen hebben de stad vanuit het niets opgebouwd tot de bruisende havenstad waar tot op de dag van vandaag alle handel vandaan komt. De man die je gaat bezoeken heet Nicodemus en hij is een oude bekende van mij. Een oude klasgenoot en nog veel meer dan dat. Maar dat vertelt hij je ooit zelf wel, of niet. Hij woont midden in het hart van de stad. Hij kan jou hopelijk helpen om je uitbarsting onder controle te houden.” Storm keek Karvan aan om zijn gezichtsuitdrukking te peilen. Karvan leek verdrietig en hij sprak. “We willen dat je morgen vertrekt, Storm. Morgen bij het krieken van de dag vertrek je met drie leden van de persoonlijke wacht van de Hertog. Zij begeleiden je tot aan Nicodemus zijn deur”

“Morgen?” schreeuwde Storm verbaasd. “En de keuken dan en de jacht met Aaron en mijn toekomst hier?” Hij schreeuwde en vocht tegen de tranen. Maar hij wist het wel. Hij moest hier weg, weg van het bekende en het vertrouwde, maar hij wilde het nu nog niet weten. Hij huilde en spartelde tegen als een klein kind. Een klein kind dat getroost wilde worden. “We laten je vannacht nog hier rusten om zo goed mogelijk op krachten te komen voor je reis morgen.” Zei de raadsheer zakelijk. “Er wordt straks wat eten en drinken gebracht. Karvan blijft nog even bij je en zo direct wil de Hertog je nog even spreken.” Storm knikte snikkend. Het werd hem allemaal even te veel. De ene dag was hij kokshulp met simpele toekomstplannen en de andere dag was hij een monster wat moest vluchten voor zijn leven.

Mentoor liep weg en de meester-kok schoof wat dichter bij hem. Karvan had nog steeds dezelfde droevige blik in zijn ogen, een blik die Storm nooit eerder had gezien. “Ik kan het nog steeds niet geloven jongen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik mijn zoon kwijt raak.”

Ze huilden samen. Hij huilde tot hij langzaam in slaap viel in de armen van Karvan. Zijn pleegvader, die hij als enige en echte vader zag.


Jeroen Cornelis: Yaela spoelt aan bij de Rode Orde en Storm maakt twee uitersten van emoties mee in de dit deel. Hij bedrijft de liefde en verlaat -verplicht- zijn geliefde geboorteplaats Rhoden. Graag hoor ik jullie mening, tips en vragen over dit lange deel. 

2 REACTIES

  1. Weer mooi geschreven,ik zie het leven van Yaela of Yael zoals ze nu door het leven gaat vol discipline in de tempel zo voor mij evenals haar ochtendtraining vechtkunsten.De vrijscène tussen Storm en Myra zou men ook aan de verbeelding van de lezer kunnen overlaten.Wat de rest betreft het moet moeilijk zijn voor Storm om op zijn leeftijd alles achter te laten dat hij kent en naar een vreemde stad te trekken.Benieuwd wat hij in de stad Andor zal beleven groetjes Vera.

    • Hi Vera! Dankjewel weer voor je reactie! Goeie tip! Ik zal wat meer lezers vragen om hun mening betreffende de vrijpartij, wellicht is het “te” . Dankjewel voor je eerlijke reactie! Groetjes!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here