Skyland 1: Eilanden in de wind – David Carlyle

0
22

Omslag Skyland 1: Eilanden in de wind

Skyland is een wereld die reeds bekend is van de gelijknamige tekenfilmserie op Nickelodeon. Sinds april 2011 is Baeckens Books Nederland bezig om een YA-boekenreeks – geschreven door David Carlyle – onder deze naam uit te brengen.

Eilanden in de wind
Het is het jaar 2251. De achttienjarige Lorenzo en zijn vader zijn waterzoekers. Om een schuld af te lossen moeten ze in korte tijd duizend liter bij elkaar zoeken, maar in Skyland is dat een moeilijke opgave. Doordat de aarde enkel uit zwevende brokstukken bestaat, zijn de zeeën, meren en rivieren verdwenen. Bovendien valt er weinig regen.

Valerie is een zestienjarige seijin, een superieur mensenras dat door zonlicht bovennatuurlijke krachten krijgt. Ze wordt op het instituut van Nieuw Oxford opgeleid en het leven is daar kil. Vriendschappen zijn verboden, terwijl vijandigheid hoogtij viert.
Wat Lorenzo en Valerie nog niet weten is dat hun verhalen zich met elkaar zullen verstrengelen en dat de toekomst van het leven op Skyland van hen afhankelijk is. Alles draait om de zoektocht naar water en daardoor draait alles om het dossier Carlyle…

Skyland
De wereld, waarin het verhaal zich afspeelt, is even groots als in de tekenfilmserie. Overal in de lucht hangen brokstukken van de aarde. Op sommige kun je meerdere dagmarsen lopen, op vele kan een volwassen man nog niet eens rustig zitten. Doordat de brokstukken op verschillende hoogtes zweven, krijgt de wereld een extra dimensie en je kunt bijna de vliegtuigen door het luchtruim horen bewegen.
Het is een wereld waarin je zou willen verdwalen als het water- en machtsprobleem er niet was. Zelfs na het lezen van het boek kun je nog urenlang in Skyland ronddwalen, je afvragend hoe jouw omgeving eruit zou zien en waar jij in de wereld zou staan.

Groeiende personages
De seijin hebben de macht en die gebruiken ze dan ook om de jinsei, de gewone mensen, te onderdrukken. Wanneer Lorenzo iets ontdekt waar de seijin interesse in hebben, wordt hij door de omstandigheden gedwongen om als persoon te groeien.
Valerie groeit ook, maar bij haar is nieuwsgierigheid de aanleiding. Ze is alleen slechts zestien jaar oud, hierdoor weet ze niet wat ze wil en ze slaat telkens – als een typische puber – om. Maar de stappen voorwaarts komen vaker voor dan de stappen achterwaarts. Helaas gaat de groei dusdanig hortend dat dit niet enkel aan haar puberteit te wijten valt. Het ene moment is ze ontzettend naïef en het andere erg achterdochtig, waardoor de groei niet altijd even natuurlijk aanvoelt.

Leuke extra’s
Het boek kent diverse opvallendheden. Onder andere heeft de hardcover een papieren omslag. Hierop staat een aansprekende plaat met een ‘kaalkop’ – seijin – erop. Wanneer je dit papieren omslag weghaalt, houd je een simpele groenwitte kaft over. Hierdoor kun je ook als volwassene met het boek in de trein of op een terrasje zitten, zonder dat iemand zal vermoeden dat je een YA-boek leest.
In het binnenwerk, iets over de helft, zitten een aantal zwarte bladzijdes met platen van Skyland. Zo zie je onder andere de zones Kyoto en Zwartewoud, de stad Venetië en de wijk Hell’s Kitchen uit New York. Deze prachtige platen maken Skyland nog tastbaarder en ze zijn een aanwinst voor het boek.

Redactiefouten
Een goede verzorging was helaas niet voor het verhaal weggelegd. In het werk missen meerdere witregels. Zo spring je, zonder waarschuwing, van personage A naar personage B vele kilometers verderop. Hierdoor word je uit het verhaal getrokken, omdat je eerst moet zien te achterhalen wat er nou precies gebeurd is.
Verder kenmerkt het werk zich meermaals door verkeerde woordkeuzes, onwenselijke herhalingen en taal- en tikfouten.

Onbevredigend einde
Eilanden in de wind geeft een goede voorzet voor een avontuur. De vier W’s (wie, wat, waar en waarom) zijn duidelijk en de verwachting wordt gewekt dat de H (hoe) in deel twee uit de doeken gedaan zal worden. Dit is dan ook gelijk een groot mankement in het werk, want het verhaal wordt niet bevredigend afgerond. Het einde is geen echte einde, maar enkel het einde van het begin. Wat het probleem is, is duidelijk, maar er wordt nog geen oplossing aangeboden, nog geen enkel plan uitgedacht. In Eilanden van de wind worden niet genoeg draadjes afgerond om de leeshonger ook maar enigszins te stillen tot deel twee uitkomt.

Conclusie
Eilanden in de wind speelt zich af in een geweldige wereld en biedt leuke extra’s. Helaas heeft het werk geen bevredigend einde en laten de vele fouten je meermaals fronsen, wat een mooie voldoende in de weg staat.
Skyland 1: Eilanden in de Wind

David Carlyle | Bakermat | 2009
Originele titel: Isole nel vento

Lorenzo is een jonge onderzoeker. Samen met zijn vader slooft hij zich uit temidden van levenloze, verwrongen bomen, in een race tegen de tijd op zoek naar het kostbaarste goed dat er is: water. In de nieuwe wereld zijn de watervoorraden namelijk zo goed als op. Meren, rivieren en oceanen bestaan niet meer.

Valerie is zestien jaar oud. Ze behoort tot de kaste van de seijin, een superieur menselijk ras dat in staat is om de krachten die de dingen samenhouden op te roepen en het bestaan van Skyland naar hun hand te zetten. Maar haar leven aan het instituut van Nieuw Oxford is hard en gevoelloos. Ze weet nog niet dat alles op het punt staat te veranderen. Ze weet niet dat haar verhaal en dat van Lorenzo in elkaar verstrengeld zullen worden, en in de war gestuurd door het terugvinden van een uiterst kostbaar geheugenfragment uit het verleden: het dossier Carlyle, de sleutel om de geheimen van Skyland te ontcijferen.

Het jaar 2078.
In een basis die uitgegraven is in de IJslandse ondergrond is de jonge professor Lily Carlyle bezig met een experiment dat bedoeld is om het uitzicht van onze planeet voorgoed te veranderen.

Het jaar 2251 van het nieuwe tijdperk.
In een wereld die bestaat uit fragmenten aarde die in het luchtledige hangen, verandert de strijd van twee jongeren om te overleven in een onvergetelijk avontuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here