Adverteren

FantasyWereld.nl is het grootste online magazine op het gebied van fantasy en sciencefiction, met dagelijks honderden bezoekers uit Nederland en Vlaanderen. Het is in acht jaar uitgegroeid tot een startpunt voor fantasyliefhebbers met dagelijkse nieuwsberichten, interessante achtergrondartikelen, evenementverslagen en uitgebreide recensies.

Onze bezoekers zijn een zeer divers publiek van fantasyliefhebbers met interesse in boeken, evenementen, films, series en (bord)spellen. Het team van FantasyWereld (meer dan 10 medewerkers) zorgt elke dag voor actuele en interactieve content. Wij organiseren regelmatig druk bezochte themaweken, hebben een forum waar de FantasyWereld Leesclub samen boeken leest, bieden een windows app aan voor desktop en mobiel en onderhouden een Flipboard magazine.

Statistieken

Unieke bezoekers per maand: 14.000+
paginaweergaven per maand: 48.000+
Nieuwsbrief: 1.600+

Social Media

Facebook: 1.600+ volgers
Twitter: 1.400+ volgers
Instagram: 800+ volgers

Adverteren

Adverteren op FantasyWereld.nl? Dat kan! Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om uw boodschap bij uw doelgroep te brengen. U kunt dan denken aan banners, advertorials, een leesclub of opname in onze nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de redactie.

Contactgegevens:
info {at} fantasywereld.nl