FantasyWereld.nl is het grootste online magazine op het gebied van fantasy en sciencefiction, met dagelijks meer dan honderden bezoekers uit Nederland en Vlaanderen. Het werd opgericht om een zo compleet mogelijk overzicht weer te geven van alle Nederlandstalige fantasy- en sciencefictionboeken, maar is door de jaren uitgegroeid tot een volledig online magazine. Met dagelijks nieuwe recensies, artikelen, blogs en interviews. Naast een uitgebreide boekendatabank van bijna 1500 boeken en onze meer dan 800 recensies hebben we in dat licht ook een fantasyfilmkalender, een evenementenkalender, een LARP sectie en een zeer uitgebreide sectie over het schrijven van fantasy. De FantasyWereld App is gemaakt door Jeroen Mies.

Heb je ideeën over hoe FantasyWereld nog beter kan worden, of mis je een boek of een auteur op de website, neem dan contact met ons op via inzendingen [at] fantasywereld.nl.

Header image by Jason Coates / LlamaReaper, published under Creative Commons.

Aan deze website werken mee

Hoofdredacteur: Davey Cobben – (dave [at] fantasywereld.nl)

Redactie:
Marije Kok – (marije [at] fantasywereld.nl)
Alexandra Kist – ( alexandra [at] fantasywereld.nl)
Denise Meyer – (denise [at] fantasywereld.nl)

Huidige recensenten:

Adinda Verburg
Alexandra Kist
Anniek van Doorn
Connie Flipse
Davey Cobben
Denise Meyer
Freya Sixma
Immanuel Geesing
Joke Michielsen
Joost Zuijderduijn
Marije Kok
Marjolein Mangnus
Richard Veldkamp

 
Reacties op: Over ons

Jouw mening:

2 reacties op “Over ons

  1. willem h jonkman

    Eindelijk de goede spelling ven de boeken Fritz Leiber gevonden. Vroeger in de jaren zeventig gelezen. Ik ga nog eens vaker “snupen” !

    Reageer
    1. Goed om te horen! De boekjes staan hier nog ongelezen in de kast, maar ik ben erg blij dat ik ze (tweedehands) heb gevonden! Kom zeker nog eens terug!

      Reageer